10 Ciri-Ciri Orang Beriman Lengkap dengan Dalilnya

Dec 20, 2020
Informasi Umum

Sebagai manusia yang beragama, memiliki iman yang kuat menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran agama Islam, terdapat 10 ciri-ciri yang menandakan seseorang telah memenuhi syarat sebagai seorang yang beriman. Mari kita telusuri pengertian serta dalil dari setiap ciri-ciri tersebut.

Ciri-Ciri Orang Beriman

 1. Shalat 5 Waktu
 2. Dalil keberadaan orang yang beriman dapat dilihat dari ketaatan mereka dalam menjalankan ibadah shalat lima waktu sesuai dengan tuntunan agama Islam.

 3. Menjaga Amal dan Kebaikan
 4. Orang beriman senantiasa berusaha untuk melakukan amal-amal kebaikan serta menjaga amal ibadah yang telah mereka lakukan.

 5. Menghindari Perbuatan Terlarang
 6. Sebagai orang beriman, mereka akan berusaha menjauhi segala perbuatan yang dilarang dalam ajaran agama Islam.

 7. Menjaga Lisan dari Perkataan Buruk
 8. Orang yang beriman diidentifikasi dari kesadaran mereka dalam menjaga lisan agar tidak mengucapkan perkataan yang buruk atau menyakiti orang lain.

 9. Menjaga Amanah
 10. Kepercayaan adalah salah satu hal penting dalam kehidupan seorang mukmin. Menjaga amanah menjadi salah satu ciri khas dari seorang yang beriman.

 11. Menjaga Silaturahmi
 12. Keterbukaan serta menjaga hubungan baik dengan sesama umat merupakan hal yang dianjurkan dalam agama Islam. Orang beriman senantiasa menjaga hubungan silaturahmi dengan baik.

 13. Berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah
 14. Sebagai pedoman hidup, seorang yang beriman akan senantiasa merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai jalan lurus dalam menjalani kehidupan.

 15. Menjaga Kesehatan
 16. Sebagai anugerah dari Tuhan, kesehatan harus dijaga dengan baik oleh orang beriman untuk tetap bisa beribadah dan berbuat kebaikan.

 17. Suka Membaca dan Menuntut Ilmu
 18. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak boleh diabaikan. Orang beriman senantiasa merasa haus akan ilmu dan terus meningkatkan pengetahuannya.

 19. Menjaga Lingkungan sekitar
 20. Kebersihan dan ketertiban lingkungan sekitar juga menjadi perhatian utama bagi orang beriman untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bersama.

Kesimpulan

Mengetahui dan memahami 10 ciri-ciri orang beriman akan membantu kita untuk lebih mendekatkan diri kepada ajaran agama dan meningkatkan iman secara keseluruhan. Setiap ciri-ciri tersebut memberikan petunjuk yang jelas bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai seorang hamba Allah yang beriman.